Mokėjimų tvarka

Mokėjimai už prekes vykdomi vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartimi.

Visais atvejais užsakymas patvirtinamas atsiunčiant užsakymo lapą- sutartį kuriame išvardintos prekės, pristymo terminai, mokėtinos sumos, rekvizitai, kontaktiniai asmenys.

Užsakymo lapas yra neatskiriama sutarties dalis. Sutartis skelbiama viešai mūsų tinklalapyje adresu www.vaikiski-baldai.lt

Mokėjimus galite atlikti grynais pinigais Monoidėja salonuose arba bankiniais pervedimais.

Užsakymas laikomas priimtu gavus avansinį mokėjimą. Įvykdymo terminai skaičiuojami nuo šios datos.

Maloniai atsakysime į Jūsų klausimus

Tel. 8 655 60059